Өөрөөр Бодьё

“Бодлоо өөрчил тэгээд Амьдралаа өөрчил” Миний шүтээн болсон хүмүүсийн нэг алдарт Жим Рон энэхүү алдарт афоризмаа өөрийнхөө нэгэн семинар дээр хэлсэн байдаг. Амьдралаа, өөрийнхөө бодит [цааш унших]