Хувь хүний хөгжил

Амжилт амьсгалах агаар мэт хэрэгцээ болсон тэр үед л амжилтанд хүрэх болно

Ганцхан хором. Бидний амьдрал тоо томшгүй хором мөчүүдээр дүүрэн. Тэгвэл энэ амьдралд тохиодог үй түмэн хормуудын ганцхан хоромд та юуг хамгийн ихээр хүсч болохыг би [цааш унших]